Care4Concrete.nl
Wagenmaker 7
9500 AE te Stadskanaal(NL)
Tel.: +31 (0)599 51 31 31
Fax: +31 (0)599 51 28 04
Email: info@care4concrete.nl

Afdichten

Tot de hoofdactiviteiten van Care4Concrete.nl behoort het waterdicht maken van bouwkundige constructies. Omdat we weten dat lekkages zowel voor de eigenaar / opdrachtgever , als ook voor de hoofdaannemer een groot probleem kunnen zijn, heeft Care 4 Concrete.nl een scala aan afdichtingsystemen. Deze zijn preventief om de problemen te voorkomen als ook curatief, om de problemen op te lossen.

  • Het afdichten van scheuren, doorvoeren, aansluitingen, poreuze minerale oppervlakken
  • Het injecteren van mortels, opvulling van scheuren en verlijming van constructiedelen
  • Het aanbrengen van preventieve afdichtingen in de vorm van bitumencoatings en injectieprofielen voor kelderbouw
  • Thermo-injectie: het afdichten van constructies tegen optrekkend grondvocht
  • Minerale afdichting van lekkende kelders en metselwerk constructies
  • Elastische afdichtingen voor dilataties en voegovergangen
  • Het afdichten van beton en metselwerken tegen vochtindringing en –doorslag
  • Het aanbrengen voegprofielen in overgangen en dilataties in kunstwerken in de wegenbouw
  • Het aanbrengen van membranen op kunstwerken en constructies, in bassins en calamiteitenbakken

Wordt u geconfronteerd met lekkage problemen of vraagstukken? Neem contact op met Care4Concrete.nl. Wij zijn in staat u een adequate oplossing te bieden. Het innoverend vermogen van Care4conrete.nl heeft geleid tot diverse patenten op het gebied van afdichten.

Voorbeelden van de activiteit afdichten vindt u hier.