Care4Concrete.nl
Wagenmaker 7
9500 AE te Stadskanaal(NL)
Tel.: +31 (0)599 51 31 31
Fax: +31 (0)599 51 28 04
Email: info@care4concrete.nl

Projecten

Dit deel geeft een groot aantal gerealiseerde projecten weer. Het geeft een goede indruk van alle actviteiten ontplooid door Care4Concrete.nl in binnen- en buitenland.

Balkonrenovatie Bataviastraat Groningen

Uw balkons voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd?  Een grondige renovatie is vaak de oplossing.

De balkons aan de Bataviastraat te Groningen vertoonden ernstige schade als gevolg van carbonatatie in combinatie met chlorideschade...

Lees meer »

Kathodische Bescherming bruggen Niezijl

Een efficient Kathodisch Beschermingssysteem draagt zorg voor een definitieve corrosie stop van wapeningsstaal in 2 bruggen. Deze Solar gevoedde installaties met een conductive primer Anode-systeem voor de Kathodische Bescherming werken volledig onafhankelijk van het lichtnet.  

Lees meer »

Versterking viaduct Oostzaan met koolstof lamellen

Oostzaan is een goed voorbeeld van een snelle en zeer flexibele manier van het achteraf versterken van een viaduct, als de draagkracht niet meer voldoende is. Koolstof lamellen zijn vergeleken met staal in staat het 3-voudige aan trekkracht op te nemen en zij zijn bovendien niet onderhevig aan corrosie.

Lees meer »

Aanbrengen nieuwe slijtlaag en asfalteren N46

Lekkage van water door het wegdek zorgt jaarlijks voor miljoenen aan schade- en overlast voor de gebruikers. Het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag in combinatie met nieuw asfalt is een adequate oplossing.

Lees meer »

Vervanging voegprofielen Kunstwerken A7/A8 Zaanstad

Als onderdeel van een grootscheeps renovatieplan "Kunstwerken A7/A8", bleek Care4Concrete.nl in staat in een kort tijdsbestek met minimale overlast voor de weggebruikers de voegprofielen te kunnen vervangen. 

Lees meer »

Coating vervangen portiekwoningen Paterwoldseweg-Kochstraat Groningen

Bescherming tegen weersinvloeden is essentieel voor beton. Het voorkomt schade door milieu verontreiniging, vocht indringing en carbonatatie. De Paterwoldseweg-Kochstraat te Groningen is een fraai voorbeeld van het toepassen van coating op beton.

Lees meer »

Oostzaan

Oostzaan is een goed voorbeeld van een snelle en zeer flexibele manier van achteraf versterken van een viaduct als de draagkracht niet meer voldoende is. Koolstof lamellen zijn vergeleken met staal in staat het 3-voudige aan trekkracht op te nemen en niet onderhevig aan corrosie.

Lees meer »

Kathodische Bescherming Zonnelaan-Groningen

Chloriden in het beton veroorzaken een aantasting van het wapeningsstaal, hetgeen zekere risico's met zich meebrengt bij aanwezigheid van voorspanstaal. Dit project is een voorbeeld van lokaal kathodisch beschermen om wapeningscorrosie als gevolg van chloriden in het beton te stoppen.

Lees meer »

Balkonrenovatie Lauwersstraat/Amstelstraat Groningen

Carbonatatie en veroudering was "het" probleem bij 174 balkons. Een grondige renovatie en modernisering bleek voor de Lauwersstraat/Amstelstraat de enige oplossing.

Lees meer »

Externe koolstof-lamellen wapening particuliere woning Denekamp

Door veranderde gebruiksomstandigheden diende een verdiepingsvloer te worden versterkt. Koolstof lamellen als externe wapening bleken de ideale oplossing in deze. Bovendien zijn ze na afwerking van het plafond ook nog eens volledig onzichtbaar.

Lees meer »

Kelderafdichting Soestdijksterstraatweg te Hilversum

30 jaar lang werd getracht de kelderlekkage te stoppen. Door een grondige aanpak wist Care4concrete.nl eindelijk de vanaf de oplevering van het gebouw aanwezige kelderlekkage te stoppen.

Lees meer »

Ziekenhuis Braine "L Alleud (België)

Forse carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie, omlaagvallende brokstukken en  moeilijk toegankele locaties waar geen lawaai mag worden gemaakt. Zie hier een nachtmerrie voor elke beheerder van een betonconstructie. Een Kathodisch Beschermingssysteem met Titanium netten als anode bleek de (definitieve) oplossing.

Lees meer » 

Versterken verdiepingsvloer kantoorvilla Drachten

Koolstof lamellen als externe wapening bleken de ideale (onzichtbaar aan te brengen) oplossing om een verdiepingsvloer van een kantoorvilla te versterken.

Lees meer »

Kelderafdichting Amstelstraat te Groningen

Binnendringend grondwater is de hoofdoorzaak voor kelder lekkages. Een uitgekiend kelder-afdichtingssysteem biedt een oplossing.

Lees meer »

Renovatie trappenhuizen Verzetstrijderslaan Groningen

Een combinatie van carbonatatie, een te geringe betondekking en vocht veroorzaakte scheurvorming in de bordessen en trappen in de trappenhuizen. Een volledige renovatie bracht ze terug in nieuwstaat.

Lees meer »

Versterken draagconstructie Poortgebouw te Groningen

Extrene wapening in de vorm van koolstof lamellen kan ook een goede optie zijn voor het versterken van draagconstructies in de vorm van liggers. 

Lees meer »

Kathodische Bescherming "De Pier" te Scheveningen

Een aggressief milieu in de vorm van felle zon, invloeden van zeewater en schurend zand is verantwoordelijk voor verregaande chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie in een groot aantal betonconstructies. Zo ook  "De Pier" te Scheveningen. Kathodische Bescherming is tot op heden de enige methode om dergelijke wapeningscorrosie definitief tot stilstand te brengen.

Lees meer »   

Thermo-injectie schoolgebouw Roden

Optrekkend vocht in muren en wanden veroorzaakt vochtoverlast in gebouwen en een ongezond binnen-millieu. Het gepatenteerd thermo-injectie systeem van Care4Concrete.nl verhelpt dit probleem direct.

Lees meer »

Gevelrenovatie Antarisstraat Groningen

Vorstschade veroorzaakte bij 56 woningen afgeschilverde gevelstenen en loszitttende delen. Door een algehele renovatie werden de gevels in oorspronkelijke staat hersteld.

Lees meer «

Versterking verdiepingsvloer particuliere woning te Wezep

Als door onvoorziene omstandigheden achteraf een vloer moet worden versterkt, is een onzichtbaar aan te brengen externe wapening in de vorm van koolstof lamellen een ideale oplossing. 

Lees meer »

Kathodische Bescherming "Brug over de Noord" te Hendrik Ido Ambacht

Herhaaldelijk conventioneel repareren bleek een zinloze exercitie bij de "Brug over de Noord". Alleen Kathodische Bescherming met robuuste titanium anodes bleek in staat de voortschrijdende wapeningscorrosie als gevolg van vocht indringing, carbonatatie en deels chloriden indringing tot stilstand te brengen.

Lees meer »

Herstel kademuren Vlissingen

Het agressieve milieu aan het strand heeft een desastreus effect op de conditie van kademuren, zo ook in Vlissingen. Care4Concrete.nl voerde een grondige renovatie van deze kademuren uit, waarbij het voegwerk werd vervangen. Hiervoor werd een speciale door Care4Conrete.nl ontwikkelde "hoge sterkte" voegmortel toegepast. Tevens werden gevelstenen vervangen.  Het resultaat is dat de kademuren weer decennia lang de zee kunnen trotseren.

Lees meer »

Kathodische bescherming Kwaaitaalvloeren. Nieuwegein

Kathodische Bescherming van Kwaaitaalvloeren berust op het principe dat de electrochemische reactie (het roesten) tot stilstand wordt gebracht. De reparatie methodiek van Care4Concrete.nl voor Kwaaitaalvloeren is een gepatenteerd systeem en werkt geheel  volgens dit principe. Omdat er geen corrosie meer in de vloer aanwezig is en ook de draagkracht volledig wordt hersteld, is er geen sprake meer van een (verborgen) gebrek aan de woning. 

Lees meer »

Kathodische Bescherming parkeergarage Offenbach (Duitsland)

Ingedrongen chloriden als gevolg van dooizouten veroorzaken veel wapeningscorrosie-problemen in parkeergarages. Helemaal als het een open constructie betreft waar weer en wind vrij spel hebben. Kathodische Bescherming met een titanium anodesysteem en uiterst geavanceerd remote-controlled besturingssysteem bleek de remedie.

Lees meer »

Kathodische Bescherming Viaduct Jalhay (België)

Kathodische Bescherming met een high-current titanium Anode-systeem is de perfecte oplossing om chlorride-/ carbonatatie geïnitieerde wapeningscorrosie te stoppen. Specifiek indien er sprake is van een extreem hoge wapeningsdichtheid gecombineerd met een te geringe beton-dekking.

Lees meer »

Mini Kathodische Beschermingsinstallatie op Viaduct in de N46 te Lutjewolde

Een mini Kathodische Beschermingsinstallatie met titanium anode systeeem bewijst dat ook lokaal met Solarenergie wapeningscorrosie in beton kan worden gestopt. Het systeem beschermt een enkele ligger onder een viaduct, blootgesteld aan een combinatie van zware vochtbelasting en ingedrongern chloriden (dooizouten) effectief tegen corrosie. 

Lees meer »

Kathodische bescherming zeefkelder strokarton fabriek Coevorden

Ook in een extreem agressief binnen-milieu blijkt een kathodisch beschermingssysteem met titanium anode, wapeningscorrosie in een industrie-vloer effectief te kunnen stoppen. Deze installatie is een van de eerste toepassingen van kathodische bescherming in de industrie.

Lees meer »

Monitoring installaties overkluizingen Betuwelijn

Care4concrete.nl leverde voor de Betuwelijn geavanceerde monitoring installaties om de invloed van zwerfstromen in voorgespannen damwanden te meten. Hiervoor werd via een externe kathode stroom geïnjecteerd in de damwanden van de overkluizingen.

Lees meer »

Kathodische Bescherming metselwerk

Een Kathodische Beschermings-installatie met Titanium Grid-anodes, beschermt stalen frames in spouwmuren actief tegen corrosie.  Ook in combinatie met conventioneel metselwerk blijkt Kathodische Bescherming zeer effectief.

Lees meer »

Kathodische Bescherming complex "Persijn" te Amsterdam

Kathodische Bescherming met een combinatie van titanium anodes en een anode op basis van conductive primer brengt corrosie volledig tot stilstand op de balkons, galerijen en in de loggia's. 

Lees meer »